Fotógaléria
2009. év képei

Bemutatkozó Újpest

Kalandozások Szentendrén

Konferencia:
Lehet-e fenntartható fejlődés?
2009.

Túra a
Budai hegyekben

Éltető Ivóvíz
Döntő (2009)

A Hármas-Kőröstől
a Tisza-tóig

Túra a Vöröskőre

Tanulmányút a Felvidékre

Módszertani Nap

A 2009-es év beszámolói

Bemutatkozó Újpest

A Budapest Tanterv keretében zajlott látogatásunk a IV. kerületbe, 2009. április 18-án, szombaton.

Programunk volt:

Szervezte: Gyenes Csilla pedagógiai szakértő (UPSZK), idegenvezetőnk volt: Hirmann László, a Helytörténeti Alapítvány kurátora, a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettese.

Köszönjük munkájukat!

A galériában tekintse meg képeinket!

fel »

Kalandozások Szentendrén

Egynapos kirándulásunk vezetett a dunaparti kisvárosba 2009. április 25-én, szombaton. A HÉV végállomásánál találkoztunk, ahonnan igen gazdag programok sorát jártuk végig:

Hazautazásunk már jócskán a délutánba nyúlt, amikor elbúcsúztunk egymástól.

A kirándulást szervezte és vezette: Bécsy Lászlóné, Csöpi. Köszönjük munkáját!


fel »

Lehet-e fenntartható fejlődés?
FTE Konferencia és Közgyűlés

Helyszíne a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium volt, 2009. május 9-én, szombaton.

Az országos földrajzi konferencia a résztvevők szerint rendkívül tanulságos és érdekes volt.
Dr. Bernek Ágnes a tőle megszokott alapossággal, az összefüggések feltárásával elemezte a világgazdaság jelenlegi helyzetét és mindezek hatását a környezetre, a globális világra. Előadásában pozitív jelnek tartotta, hogy a világ legnagyobb vállalatai komoly anyagi támogatást nyújtanak a környezetvédelmi kiadásokra, amelyet a honlapjaikon is megjelenítenek, példát adva a többieknek.
Az előadása után helyet foglalt a közönség soraiban, hogy meghallgassa a többiek gondolatait.

Dr. Gyulai Iván ökológus földünk globális gondjait teljesen más szemszögből világította meg. Az élhető világot, sőt a boldogan élhető világot az ember, az egyén oldaláról tárta a hallgatóság elé, érzelmi, erkölcsi és értelmi összefüggéseket feszegetve. Rendkívül szemléletes példákon bizonyítva, hogy a világ népességének tudása nő, de bölcsessége sajnos nem, hiszen feléli az őt eltartó környezetet. Előtérbe helyezte az erkölcsi és az érzelmi válságot.

Dr. Kerényi Attila professzor úr hosszú munkásságának egyik eredményét, az egyént élete során érő környezeti hatásokat mutatta be. Ő az iskolai nevelésre és a társadalmi felelősségtudatra, valamint a szülők nevelésére helyezte a hangsúlyt.

Mindegyik előadó egyetértett abban, hogy a megoldás csak egy olyan összefogással jöhet létre, amely több lábon áll: természeti, gazdasági, szociális, erkölcsi alapon megfelelő intézményrendszerrel és oktatással. A konferencia bár súlyos gondokat tárt fel, az előadók humorának köszönhetően jó hangulatban telt el.


A Közgyűlés Vizy Zsuzsa levezető elnöknőnek köszönhetően ütemesen és nagy körültekintéssel folyt le. A tagság az éves beszámolót, a közhasznúsági beszámolót és az alapszabály változtatásait elfogadta. A felügyelő Bizottság ügyrendjét és éves munkáját Horváth Erzsébet elnöknő ismertette.

A közgyűlés az önfeláldozó és sikeres munkát végzők elismerésével, az oklevelek átadásával végződött.

Letölthető anyagok:

Dr. Bernek Ágnes előadása

Dr. Gyulai Iván előadása

Dr. Kerényi Attila előadása


A galériában tekintse meg képeinket!

fel »

Túra a Budai-hegyekben

Egynapos kirándulásunk a Normafától Budaörsig vezetett, 2009. május 16-án, szombaton.

Mintegy 15-en találkoztunk a csodálatos tavaszi nap reggelén Normafánál, ahol a zöld erdő mélyén túránk elkezdődött. A Csiki-hegyek vonulatára kapaszkodtunk fel. A dolomitból épült kopár sasbércekről csodálatos panoráma tárult elénk Budaörs irányába. Ez volt úti célunk is, hiszen leereszkedve a városba, autóbusszal innen indultunk vissza a székesfővárosba.

A kirándulást Kovácsné Ilma vezette, akinek köszönjük a szép élményeket!

fel »

Az Éltető Ivóvíz

A Fővárosi Vízművekkel együttműködésben negyedik esztendeje közösen rendezzük meg az egészséges ivóvízért folytatott kampány részeként a környezetvédelmi versenyt. A Fővárosi Vízművek részéről Major Éva osztályvezető asszony, az FTE részéről a mindenkori elnök koordinálják és szakmailag felügyelik ezt a versenyt a meghirdetéstől a döntőig.

A 2-4. évfolyamosok érdekes meséket írtak és szép rajzokat készítettek, melyeken az ivóvíz fontosságát hangsúlyozták. A felsősök az ivási szokásokat vizsgálták lelkesen iskolatársaik, tanáraik körében vízkostoltatás keretében. A pályamunkák a csapból folyó ivóvíz előnyeit is hangsúlyozták.

A rászt vevő iskolák köre egyre bővül. Idén a Szentendrei szigetiek mellett már a Csepel-sziget iskolásai is beadták pályázatukat. Különös értéke volt az idei döntőnek, hogy a gyerekek és tanáraik a Dunán hajózva ismerkedhettek a folyó jelentőségével, az ivóvíz kinyerésének folyamatával, és a környezet védelmének jelentőségével. Mindebben segítséget nyújtott előadásával a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség mérnöke, Somli István.

A verseny rendezésében igen sok kollega nyújtott segítséget. Ki kell emelnünk Nagyné Gyenes Margit, és elnökünk Kuba Gábor, valamint a háttérmunkát végzők, pl. Garai Róbertné, Vizy Zsoltné, Borsai Csaba és még sok más aktivista szerepét. A verseny hangulata nagyon kellemes volt! A tanulók jegyzeteltek, térképet tanulmányoztak, figyelték az előadásokat. Leányfalun kellemes vízparti környezetben pedig tanáraikkal együttműködve adtak számot a hallottakról, látottakról. A számadáshoz felhasználták jegyzeteiket is, melyek az előzetesen kiadott - főleg a Fővárosi Vízművek internetes oldalán megtalálható - információkat tartalmazták. A lelkes tanársereg, ha kellett szendvicset kent, ha kellett javította a beadott közös munkákat, eredményt hirdetett és átadta az ajándékokat és elismerő okleveleket.

Az idő kegyes volt. Hófehérke nevű hajónk Oravecz Gábor kapitány úr irányításával csodálatosan szelte a vizet. A Dunakanyar valóban festői képe még a gyakorlott kirándulókat is bámulatba ejtette ezen a májusvégi napon. A gyerekek között ülve hallgattam, amikor egy kislány azt mondta: ilyen szép kiránduláson még soha nem voltam, pedig már utaztam hajón. A kollegák boldogok voltak, hiszen a szórakoztató tanulás egy nagyon szép példája volt a verseny május 23-i döntője. Azt hiszem erre az esetre is igaz az a sokszor elmondott megállapítás: ezen a napon csak nyertesek voltak. Köszönjük a tanár kollegáknak, hogy a versenyre benevezték, felkészítették, és a döntőre elhozták tanítványaikat. Köszönjük a Fővárosi Vízműveknek, hogy biztos hátteret teremt évről-évre ennek a korunkban különösen fontos témával foglalkozó versenynek. Mindannyian remljük, hogy a 2010-re tervezett jubileumi 5. versenyt is meg tudjuk rendezni.

Eredmények 5-8. évfolyamon:

I. (101 pont)
Sellők csapata
Batthyány Kázmér Gimn.
Szigetszentmiklós
II. (91,6 pont)
Szent András
Szent András Ált. Isk.
Szentendre
III. (88,3 pont)
Vizitündérek
Zöldsziget Körzeti Ált. Isk.
Szigetmonostor
IV. (85 pont)
Vizes blokk
Thury József Ált. Isk.
Makád
V. (81 pont)
Lympha
Batthyány Kázmér Gimn.
Szigetszentmiklós
VI. (79,6 pont)
Edtevi
Thury JÓzsef Ált. Isk.
Makád
VII. (72 pont)
Vízcseppek
Zöldsziget Körzeti Ált. Isk.
Szigetmonostor
VIII. (68 pont)
Forrás
Zöldsziget Körzeti Ált. Isk.
Szigetmonostor

Eredmények 2-4. évfolyamon:

I. (70 pont)
Kokisi
Thury József Ált. Isk.
Makád
II. (68 pont)
Tisztaság
Thury József Ált. Isk.
Makád


A galériában tekintse meg képeinket!

fel »

A Hármas-Kőröstől a Tisza-tóig

Június 6. (szombat) programja volt:

Június 7. (vasárnap) programja volt:

A befizetett részvételi díj (20.000,- Ft, az FTE rendezett tagdíjú tagjainak: 17.000,- Ft) tartalmazta az utazás, a szállás, a vacsora, a reggeli, a repülés, a tiszai csónakos bemutató, a szervezés költségét, a szakmai vezetések és a belépők dját.

A tanulmányút szervezője és vezetője Kuba Gábor volt, a szakmai vezetést Dr. Tóth Albert főiskolai tanár (Tessedik Sámuel Főiskola MFK) végezte. Köszönjük munkájukat!

A galériában tekintse meg képeinket!

fel »

Túra a Vöröskőre (Visegrádi-hg.)

E gyönyörű, verőfényes, szinte nyári napon (2009. szeptember 12-én) közel 10 km-es túrát tettünk a Sztara voda (öreg víz) forrástól a Vöröskő tetejére. Ez a túra szerves folytatsa volt a tavaszi szentendrei városi sétánknak. Akkor a Skanzenben fejeztük be a programunkat, most onnan indultunk.

Egy erdővel szegélyezett völgyben, közvetlenül a Skanzen északi kerítése mögött található az 1781-ben kőből épített forrás és az 1810-ben, a szerb közösség által emelt kereszt. A hagyomány szerint idejárt pihenni az első szerb letelepülőket új hazába vezető Arsenije Carnojevi pátriárka, az öreg.
Mi is itt időztünk, reggeliztünk, őszibarackot, somot szedtünk, forrásvizet vettünk és így felfrissülve, felpakolva minden jóval útnak indultunk 14-en a S+ jelzés mentén.
A nagyszerű kis csapat a túra végéig nem fogyott ki a szóból. Régen láttuk egymást, nemcsak a nyár miatt, hanem mert ritkábban jövünk össze, és ezért különösen jól esett elmondani: "De jó, hogy látlak Benneteket!", "Semmit se változtál!", "Mi hír Nálatok?" "Mit tudsz X,Y-ról?" stb.

Miközben a Nyerges-hegy nyugati lábánál kapaszkodtunk felfelé, különösen Sárika erőnléte, vidámsága volt tiszteletre méltó, akihez felzárkózni nem lesz egyszerű. A folyamatosan emelkedő terepet, 300 m szintet a jó kis melegben minden gond és lábfájás nélkül a fiatalabbak ritmusát felvéve végigcsinálta. Gratulálunk! (Természetesen rajta kívül mindenki ilyen stramm volt, de a következő napi izomlázakról már nem tudunk.)
Akár som-túrának is elnevezhettük volna a kirándulásunkat, mert idén nagyon szép, egészséges és sok gyümölcse volt ezeknek a fáknak. Mindenesetre a C-vitamin szükségletünket bőven biztosítottuk, miközben az egészséges táplálkozás rejtelmei is szóba kerlütek.
Természetesen jó földrajzosok és biológusok lévén minden szakmai dologról (hegységkeletkezés, kőzetek, növények, állatvilág) szót ejtettünk a magunk módján, sőt, mivel ebédünket az álló-réten költöttük el, ahol egy Landler emlékmű állt, még őt is megidéztük.

A Berseg (vagy Nagy-Bersg) oldalából indítottuk a "csúcstámadást". Az 521 m magas Vörsök tetején lévő volt Felszabadulási-emlékmű talapzatáról nagyszerű kilátásunk nyílt a Szentendrei-sziget északi részére, Tahitótfalura, Pócsmegyerre, a Szentendrei-Duna ágra, a Naszályra, Vácra.
Azt kívántuk magunknak a lenyfalui búcsúzáskor, hogy még sok ilyen túránk legyen, és jöjjünk össze többször ilyen egészséges testmozgásra. Úgy legyen!

A kirándulást szervezte és vezette: Bécsy Lászlóné, Csöpi. Köszönjük munkáját!

A galériában tekintse meg képeinket!

fel »

Tanulmányút a Felvidékre
(Sáros-Zemplén-Vihorlát)

Kedves Túratársak!

Azt hiszem, hogy az, aki októberenként Bódis Berci felvidéki tanulmányútjaira eljut, az sosem csalódik: nagyszerű koncepcióval vezetett végig bennünket az elmúlt években a Felvidéken. Ennek - különösen a két ország mostani viszonyát tekintve - nagyon örülhetünk. Mindig fontos volt számára, hogy az ott élőkkel is megismerkedjünk. Közelről érezzük, lássuk örömeiket, problémáikat, helytállásukat. Jó társa Bacsó Péter kolléga, akinek külön megköszönhetjük, hogy biztonságosan elnavigál bennünket és segíti nyelvi problémáink megoldását bármilyen helyzetben. Rajta keresztül hiteles informciókhoz jutunk elsőkézből, ami fontos nekünk személyesen is és a tanítás szempontjából is.

Az idei utazáshoz el tudtunk volna egy kicsit jobb időt is képzelni, de azt hiszem - kivéve a fotósokat - ez nem nagyon zavart senkit. A megszokott jó társaságban a települési és természeti programok egyaránt tartalmasak, szépek, jól válogatottak, jól szervezettek voltak.

Hálával emlékszem az iglói idegenforgalmi hivatal vezetőnőjére, aki újra bebizonyította, hogy nem az egyszerű, együtt és egymás mellett élő emberekben van a hiba, hanem valahol fentebb. Nagyszerű volt vezetésében mind a lőcsei, mind az iglói városnézés és a lelkeknek is jót tett a vele elötltött idő. Ahogy Laki Ica fogalmazott, minden útban van valami különleges program, így most is különleges meglepetésként éltem meg - azt hiszem másokkal együtt - a sóvári látogatást. A szlovákiai fatemplomok és a Vihorlát is nagyszer élményként élnek bennem arról a napsütéses napról. Remélem a képek segítenek felidézni ezt a napot is. Nem említettem mindent, azt hiszem így is nagyszerű kép él bennünk most már Kelet-Szlovákiáról. Érdemes oda visszatérni, családilag is eltölteni hosszabb időt, mert nagyon szép és értékes területe az országnak.

Az Inteneten kalandozva rá kellett jönnöm, hogy milyen sok idegenforgalmi ajánlat, információ van fenn és mennyien túráznak, utaznak ezen a terleten közülünk. Különösen a miskolci irodák ajánlatait érdemes figyelni és a sok fiatal útibeszámolóját, akik sátorral, hátizsákkal és gyalog, kerékpárral vagy autóval, de keresztül-kasul járják e vidéket.

Örülök, hogy veletek utazhattam újra. Köszönjük Bercinek és Péternek a szép napokat!

Bécsi Lászlóné, Csöpi

A galériában tekintse meg képeinket!

fel »

Módszertani Nap

Helyszíne a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium volt, 2009. november 21-én, szombaton.

A foglalkozás első részében dr. Visi Judit tartott előadást a tantárgyunkkal kapcsolatos általános iskolai és közpiskolai mérés értékelésről. Ezt követően a szakmai fórumon a földrajzoktatás helyzetéről, a továbblépés lehetőségeiről és nehézségeiről beszélgettünk a szaktanárok véleménye alapján.

A foglalkozás levezetését köszönjük dr. Visi Juditnak.

A galériában tekintse meg képeinket!

fel »